ThegioiMuaSam.Net's Recent Activity

  1. ThegioiMuaSam.Net posted a new thread.

    Bác Hồ đã chọn đúng những vị trí lãnh đạo

    Bác Hồ đã chọn đúng những vị trí lãnh đạo Chia sẻ Dân trí “Cụ Hồ nhìn xa chiến lược phát triển của Đảng, của đất nước sau đó mới lắp...

    Forum: CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

    Jul 14, 2019 at 12:22 PM