Gỗ Chò Chỉ

Discussion in 'Thế Giới Gỗ' started by ThegioiGo.net, Dec 17, 2017.

  1. ThegioiGo.net

    ThegioiGo.net New Member

    – Gỗ chò chỉ thường có màu vàng nhạt hoặc hơi hồng, có nhựa và có mùi thơm nhẹ. Gỗ chò chỉ rất bền, chịu nước, chịu chôn vùi tốt.

    – Gỗ chò chỉ có giác màu vàng, lõi màu nâu sẫm, nứt dăm dọc (đây là đặc điểm thường thấy ở các loại gỗ chò chỉ).
     

Share This Page