Tổng hợp bảng giá Gỗ

Discussion in 'Thế Giới Gỗ' started by ThegioiGo.net, Dec 17, 2017.

 1. ThegioiGo.net

  ThegioiGo.net New Member  QUY ĐỊNH MỨC GIÁ BÁN GỖ


  STT Tên loại gỗ ĐVT Giá bán(đồng/m3)
  Gỗ tròn Gỗ hộp Gỗ phách
  1 Giá Gỗ căm xe
  a Giá Gỗ căm xe campuchia
  Đuờng kính 30-50cm trở lên ,dài 2-5m m3 12.000.000 – 14.000.000 17.000.000 – 18.000.000 20.000.000 – 23.000.000
  Đuờng kính 35-60cm trở lên , dài 5-6m m3 14.000.000 – 16.000.000 18.000.000 – 19.000.000 22.000.000 – 24.000.000
  b Giá Gỗ căm xe myanmar
  – Đuờng kính từ 80-100cm, dài : 450-730cm m3 16.500.000-18.000.000/m3 Hết hàng Hết hàng
  2 Giá Gỗ Trắc kg 350.000-850.000/1 KG
  a Giá Gỗ trắc đỏ
  Mặt : 17-19cm, dài :1,8-3m ( chiếm 10%) Tấn 450-650.000 đồng/kg
  – Mặt: 20-38cm, dài : 1,8-3m ( chiếm 90%) Tấn 750.000 đồng/kg
  – Mặt : 30-45cm, dày :5-18cm, dài: 1,8-3m Tấn 880.000 đồng/kg
  b Gỗ trắc dây
  – KG 70.000 – 150.000 70.000-150.000 đồng/kg
  3 Giá Gỗ sồi m3 6.500.000- 8.000.000/m3 400 usd – 900 usd 18.000.000/ xẻ sấy
  a Giá Gỗ sồi tròn châu âu m3 .
  – Hoành từ 100-230cm, dài: 300-1200cm m3 6.000.000-12.000.000/m3
  4 Giá Gỗ tròn sapelly m3
  – Hoành 305-400cm, dài: 520-1050cm m3 10.000.000-12.000.000/m3
  5 Giá Gỗ pơmu m3
  – Mặt : 20-40cm , dài : 200-500cm m3 15.000.000 -20.000.000/m3 21.000.000 -23.000.000/m3
  6 Giá Gỗ cẩm lai m3
  a m3
  Mặt : 15-40cm, dài: 1,5-2m m3 70.000.000 – 90.000.000/m3
  Mặt :40cm trở lên ,dài 2m trở lên m3 150.000.000 trở lên
  b Giá Cẩm lai đen m3
  Hòanh : 80-180cm, dài : 130-310cm m3 50.000.000/m3
  c Giá Gỗ cẩm lai châu phi m3
  – Hoành : 214-272cm, dài: 550-1190cm m3 20.000.000-28.000.000/m3
  7 Giá Gỗ giá tỵ m3 7.500.000 / m3
  – Hoành: 60 – 100cm
  120 trở lên

  m3 2.500.000-8.800.000/m3

  8


  Giá Gõ đỏ

  m3
  a Giá Gõ đỏ lào
  – Mặt 25-30cm m3 35.000.000 /m3 45tr5-48tr5/m3 Hết hàng
  – Mặt 30-35cm m3 38.000.000 /m3 50tr5/m3 Hết hàng
  – Mặt 36-54cm m3 45.000.000 /m3 50tr5-60tr5/m3 Hết hàng
  – Mặt từ 55-60cm m3 55.000.000 /m3 65tr5-70tr5 Hết hàng
  b Giá Gõ đỏ nam phi
  – 17.000.000-20.000.000/m3
  9 Giá Gỗ sồi m3
  – Đã rong bìa m3 17.000.000-22.000.000/m3
  Chưa rong bìa m3 15.000.000-19.000.000
  a Loại AB ( 10%C), dày 26mm m3 10.000.000/m3 300 – 350 euro
  b Loại AB ( 10%C), dày 32mm m3 11.000.000/m3 330 – 360 euro
  10 Giá gỗ Tần bì m3
  Đã rong bìa m3 7.000.000/m3 12.000.000-14.000.000/m3
  11 Giá gỗ Óc chó m3
  – Đã rong bìa m3 25.000.000-35.000.000/m3
  12 Giá gỗ Sao xanh m3 13.000.000 – 17.000.000/m3
  13 Giá gỗ Cẩm thị m3 52.000.000/m3
  14 Giá Gỗ mun m3
  – Giá gỗ Mun sọc m3 50.000.000-60.000.000/m3 Hết hàng
  – Giá gỗ Mun sừng m3 50.000.000-60.000.000/m3 Hết hàng
  – Mun hoa m3 50.000.000-60.000.000/m3
  15 Giá Gỗ Lim m3
  a Giá Gỗ Lim nam phi m3 16tr-18tr/m3 12tr – 15tr/m3

  b Giá Gỗ Lim lào m3 26.000.000-30.000.000/m3 Hết hàng Hết hàng
  16 Giá Gỗ Thông m3
  – Giá Gỗ Thông Chilê m3 190-275 USD
  – Giá Gỗ Thông Newzeland m3 180-265 USD
  – Giá Gỗ Thông Thụy điển 180-265 USD
  – Giá Gỗ Thông Phần lan 180-290 USD
  – Giá Gỗ Thông Việt nam (thông ba lá) 1.200.000-3.500.000/m3 3.900.000 –
  5.000.000 vnđ

  17 Giá Gỗ Huơng 14tr-16tr/m3
  – Giá Gỗ Huơng lào 35.000.000-55.000.000/m3 Hết hàng Hết hàng
  18 Giá Gỗ Xoan đào 7.000.000-12.000.000/m3 Hết hàng Hết hàng
  19 Giá Gỗ Bằng lăng 11.000.000-13.000.000/m3
  20 Giá Gỗ tạp
  21 Giá Gỗ mít 10.000.000/m3
  22 Giá Gỗ Gụ (gõ mật) 20.000.000-24.000.000/m3
  23 Giá Gỗ dầu 5.000.000/m3 7.000.000 11.000.000/m3
  24 Giá Gỗ Xà cừ
  26 Giá Gỗ Kền kền (kiền kiền) 12.000.000-14.000.000/m3
  27 Giá Gỗ Chò chỉ 12 triệu/m3
  28 Giá Gỗ Muồng đen 3 triệu/m3 7.300.000/m3 8.000.000/m3
  30 Giá Gỗ Sơn huyết Hết hàng
  31 Giá Gỗ Dái ngựa Hết hàng
  32 Giá Gỗ keo 4.000.000/m3 8.000.000/m3
  33 Gỗ Táu m3 3.700.000 5.500.000
  34 Giá Gỗ Sến m3 11.000.000 13.000.000-17.000.000/m3
  35 Giá Gỗ Dổi m3 10.000.000 14.000.000-16.000.000/m3
  36 Giá Gỗ huyệnh tàu thuyền m3 8.000.000 12.000.000
  37 Giá Gỗ dổi tàu thuyền m3 7.000.000 10.000.000
  38 Giá Gỗ Chua khét m3 6.000.000 8.000.000
  39 Giá Gỗ Huỵệnh, Trường, Xoay, Dầu rái m3 3.600.000 5.200.000
  40 Giá Gỗ Chủa m3 2.500.000 3.300.000
  41 Gỗ nhóm 3 khác (gồm cả Re Hương) m3 2.750.000 3.500.000
  42 Giá Gỗ nhóm 4 m3 1.900.000 2.700.000
  43 Giá Gỗ nhóm 5 + gội m3 1.700.000 2.300.000
  44 Giá Gỗ nhóm 6 m3 1.360.000 1.900.000
  45 Giá Gỗ nhóm 7+8 m3 1.150.000 1.500.000
  Ghi chú:

  1. Gỗ tròn xẻ đôi, xẻ ba mức giá bán bằng giá gỗ tròn cùng loại.
  2. Gỗ thành khí giá bán bằng 2 lần gỗ tròn cùng loại.
  3. Gỗ lốc lỏi, tận dụng giá bán bằng 80% gỗ tròn cùng loại.
  4. Gỗ cành ngọn giá bán bằng 60% gỗ tròn cùng loại.
  5. Gỗ có kích thước dưới 1 m (trừ gỗ mun, trắc, huê, cẩm lai, lát) giá bán bằng 80% gỗ tròn cùng loại.
  Giá gỗ trên là giá tham khảo,giá sẽ dao động và thay đổi theo thời giá.
   

Share This Page