Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Thanh Hóa

Discussion in 'THANH HÓA' started by admin, Sep 7, 2019.

 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Thanh Hóa
  Tên
  Dân số (người) Diện tích (km²) Hành chính
  Thành phố (2)

  Thanh Hóa 614.500 147,2 20 phường, 17 xã
  Sầm Sơn 172.350 44,94 8 phường, 3 xã
  Thị xã (1)
  Bỉm Sơn 100.820 67,3 6 phường, 2 xã
  Huyện (24)
  Bá Thước 105.000 774,2 1 thị trấn, 22 xã
  Cẩm Thủy 113.580 425,03 1 thị trấn, 19 xã
  Đông Sơn 110.700 82,4 1 thị trấn, 14 xã
  Hà Trung 129.010 245,57 1 thị trấn, 24 xã
  Hậu Lộc 165.070 162,04 1 thị trấn, 26 xã
  Hoằng Hóa 253.450 224,56 1 thị trấn, 42 xã
  Lang Chánh 50.120 585,92 1 thị trấn, 10 xã
  Mường Lát 41.640 808,65 1 thị trấn, 8 xã
  Nga Sơn 155.200 145,2 1 thị trấn, 26 xã
  Ngọc Lặc 136.210 497,2 1 thị trấn, 21 xã
  Tên Dân số (người) Diện tích (km²) Hành chính
  Như Thanh 95.360 587,3 1 thị trấn, 16 xã
  Như Xuân 72.000 543,7 1 thị trấn, 17 xã
  Nông Cống 271.250 292,5 1 thị trấn, 31 xã
  Quan Hóa 53.070 995,08 1 thị trấn, 17 xã
  Quan Sơn 45.520 943,45 1 thị trấn, 12 xã
  Quảng Xương 245.000 212,4 1 thị trấn, 29 xã
  Thạch Thành 142.080 551,72 2 thị trấn, 26 xã
  Thiệu Hóa 183.560 164,95 1 thị trấn, 27 xã
  Thọ Xuân 235.740 295,12 3 thị trấn, 38 xã
  Thường Xuân 104.920 1.105,05 1 thị trấn, 16 xã
  Tĩnh Gia 263.140 457,12 1 thị trấn, 33 xã
  Triệu Sơn 230.200 290,08 1 thị trấn, 35 xã
  Vĩnh Lộc 90.440 150,81 1 thị trấn, 15 xã
  Yên Định 163.000 228,73 2 thị trấn, 27 xã
   

Share This Page