DSLS THỊ XÃ BA ĐỒN ( NGUỒN NGUOIDUADO.VN )

Discussion in 'NGHĨA TRANG LIỆT SĨ' started by admin, Sep 4, 2019.

 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Họ và tên Năm sinh Quê quán Ngày hy sinh
  Cao Khoa 1938 Quảng liên, Quảng trạch, Quảng bình 12/08/1968
  Cao Viết Lượng 1924 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình 31/01/1966
  Cổ Lưu 1923 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình --/--/1948
  Cổ Năm 1927 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình 15/05/1948
  Đinh Hược 1923 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình --/05/1948
  Đinh Như Hoà 1949 Quảng hoà, Quảng trạch, Quảng bình 04/05/1972
  Đoàn Lưu 1923 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình --/07/1947
  Dương Minh Tiêu 1926 Tân ninh, Quảng ninh, Quảng bình --/07/1947
  Hồ văn Long 1927 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình --/05/1951
  Hồ Văn Mỵ 1950 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình 09/04/1972
  Hoàng Ba 15615 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình 20/05/1965
  Hoàng Thìn 1940 Phù hoá, Quảng trạch, Quảng bình --/07/1964
  Kiều Đình Quát 1906 Đức hồng, Đức thọ, Hà tĩnh --/--/1948
  Kiều Hoan 1929 Đức hồng, Đức thọ, Hà tĩnh --/07/1953
  Lê Ngọc Sơn 1935 Hải trạch, Bố trạch, Quảng bình 14/04/1966
  Lê Quang Lập 1955 Quảng phong, Quảng trạch, Quảng bình 03/03/1974
  Lý An 1930 , An cựu, TP Huế --/12/1947
  Mai Văn Tấn 1925 , Phú vinh, TP Huế --/11/1949
  Ngô Phi ái 1947 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình 13/05/1972
  Ngô Trí Giàng Chưa rõ , Quỳnh lưu, Nghệ an 10/11/1970
  Nguyễn Bút Chưa rõ Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình --/--/-
  Nguyễn Cầm 1923 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình --/05/1951
  Nguyễn Câu 1925 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình --/06/1949
  Nguyễn Đáo 1920 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình --/05/1948  Họ và tên Năm sinh Quê quán Ngày hy sinh
  Nguyễn Đình Trung 1949 Quảng phong, Quảng trạch, Quảng bình 18/04/1972
  Nguyễn Đức Hợp 1944 , Phú xuyên, Hà tây 28/07/1968
  Nguyễn Đức Thành 1954 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình --/--/1983
  Nguyễn Giáo Huấn 1954 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình --/08/1972
  Nguyễn Hải Liệu 1949 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình 28/02/1972
  Nguyễn Hồng 1925 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình --/05/1951
  Nguyễn Hữu Tùng 1943 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình 28/06/1968
  Nguyễn Nghé 1928 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình --/05/1950
  Nguyễn Ngọc Cẩn 1941 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình 20/07/1971
  Nguyễn Ngọc Lân 1953 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình 30/05/1972
  Nguyễn Phi Phụng 1929 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình 04/09/1965
  Nguyễn Phúc 1925 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình --/05/1949
  Nguyễn Phúc Cường 1921 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình 10/03/1953
  Nguyễn Phúc Thông 1925 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình --/--/1948
  Nguyễn Quang Trung 1954 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình 21/08/1973
  Nguyễn Quốc Bình 1954 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình 07/11/1984
  Nguyễn Tất Thắng 1953 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình 30/04/1972
  Nguyễn Thái Sơn 1950 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình 27/07/1972
  Nguyễn Thanh Văn 1959 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình 21/02/1979
  Nguyễn Thỉ 1901 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình --/--/1947
  Nguyễn Thị Mỹ Chưa rõ Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình 21/11/1966
  Nguyễn Tiến Nhẫn 1929 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình --/08/1948
  Nguyễn Trong Hoà 19419 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình 08/04/1978
  Nguyễn Trung Thành 1947 Ba đồn, Quảng trạch, Quảng bình --/07/1970
   

Share This Page