Giám đốc kinh doanh

Discussion in 'NHÂN SỰ - CHỨC VỤ' started by admin, Oct 15, 2019.

 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC
  Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc Kinh Doanh toàn quốc & Ban TGĐ về hoạt động kinh doanh của Miền theo đúng quy định, định hướng phát triển và ngân sách hoạt động hàng năm
  Thiết lập mục tiêu kinh doanh của Miền: Lập kế hoạch số lượng, phân bổ địa bàn Nhà Phân Phối/ số lượng Nhân Viên Bán Hàng, Đưa ra số lượng tổng thể Quản Lý Bán hàng Khu Vực ( RSM ), Trưởng Vùng Bán Hàng ( ASM ) Giám sát Kinh doanh, Nhân Viên Bán Hàng; Doanh số bán hàng; Chỉ số KPIs đối với từng cấp bậc công việc
  Quản lý việc thực hiện hiệu quả chiến lược kinh doanh, chiến lược kênh phân phối nhằm đạt các mục tiêu kinh doanh: Chịu trách nhiệm phân chia hợp lý các chỉ tiêu, kế hoạch (sản lượng/ doanh số/ phạm vi phủ vùng điểm bán/ trưng bày/ chi phí khuyến mãi …) đến từng khu vực.
  Thường xuyên theo dõi các báo cáo bán hàng, phân tích cơ hội hoặc đưa ra kế hoạch hành động phù hợp, hướng dẫn đội bán hàng, xác định các vấn đề ưu tiên để trình ban lãnh đạo phê duyệt, hỗ trợ kịp thời.
  Thực hiện hệ thống theo dõi, kiểm tra và đánh quản trị hiệu suất làm việc nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của nhân viên.
  Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao về doanh số, sản lượng, phạm vi bao phủ điểm bán….
  Đại diện công ty trong việc tìm kiếm, duy trì và phát triển các khách hàng, đối tác (Nhà Phân Phối, khách hàng, Công ty khác…) trong khu vực phụ trách.
  Đảm bảo toàn bộ nhân viên phụ trách và Nhà Phân Phối thực hiện nghiêm túc các chính sách, điều khoản trong hợp đồng và các văn bản/ thông báo của công ty tại từng thời điểm
  Đảm bảo hệ thống thông tin được thực hiện một cách rõ ràng, chính xác và thống nhất về các chương trình theo yêu cầu công ty (giá, khuyến mãi, các báo cáo bán hàng…)
  Thường xuyên đi khảo sát thị trường, thăm nhà phân phối và các khách hàng trọng tâm nhằm hiểu rõ và đưa ra giải pháp xử lý phù hợp nhằm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.
  Phát triển năng lực và chuyển giao kiến thức/ qui trình đến nhân viên
  Phối hợp bộ phận Nhân sự phỏng vấn & tuyển chọn nhân viên, Tổ chức và sử dụng nguồn lực hiệu quả
  Đảm bảo phân công công việc đúng trình độ, đúng kỹ năng cho từng nhân viên
  Phối hợp bộ phận Thực thi và duy trì hệ thống Kinh Doanh thực thi việc chuyển giao các chương trình, công cụ bán hàng cũng như đánh giá năng lực của nhân viên, hệ thống. Chỉ đạo và tham gia giảng dạy các chương trình nâng cao năng lực nhân viên
  Xây dựng môi trường làm việc ổn định: Cung cấp và hướng dẫn rõ ràng về vai trò, trách nhiệm và các tiêu chuẩn đánh giá đến từng vị trí trong Miền phụ trách
  Xây dựng tinh thần làm việc hiệu quả cao cho toàn đội ngũ bán hàng & các phòng ban
  Tạo sự gắn kết, phối hợp hiệu quả giữa các cấp và các phòng ban chức năng của Chi Nhánh
  Phối hợp với bộ phận Sales Planning, xây dựng kế hoạch sản xuất, dự trữ & điều kho.
  Là đại diện pháp lí của công ty trong các hoạt động đối ngoại với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương
  Xây dựng, quản lý và kiểm soát ngân sách hoạt động của Miền một cách hiệu quả nhất
  YÊU CẦU CÔNG VIỆC
  Tốt nghiệp Đại Học trở lên, ưu tiên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Kinh Tế, Ngoại thương.
  Ưu tiên có 05-10 năm kinh nghiệm là Giám Đốc Bán Hàng trong ngành hàng tiêu dùng tại vị trí tương đương
  Giao tiếp tốt Tiếng Anh
  Xây dựng chiến lược và lên kế hoạch thực thi các chiến lược kinh doanh
  Xây dựng kênh phân phối/ ngành hàng (am hiểu thị trường, xác định xu hướng phát triển kênh, xác định sản phẩm phù hợp kênh…)
  Kiến thức Marketing căn bản
  Kiến thức quản trị tài chính căn bản
  Kiến thức bán hàng
  Kiến thức tổng quát về sản phẩm
  Khả năng ra quyết định
  Khả năng giải quyết tình huống phức tạp
  Có khả năng lãnh đạo, dẫn dắt đội ngũ
  Định hướng khách hàng
  Có tính chính trực
   

Share This Page